Systemkoordinator til Øresundsbroen


Lernacken, Malmø (ved betalingsanlægget på Øresundsbroen)
Wednesday, November 4, 2020  

Øresundsbroen søger en systemkoordinator til driften af POS med ansvar for et moderne betalingsanlæg.

Øresundsbroen har de seneste år udskiftet eller opgraderet de vigtigste kernesystemer og har i dag et moderne system, der understøtter forretningen og de krav, der stilles af kunder og marked generelt.

Et af Øresundsbroens vigtigste systemer er betalingssystemet, som sikrer, at kunden kommer smidigt gennem betalingen i forbindelse med passage over broen. Drift og vedligehold af systemet udføres af eksterne leverandører baseret på funktionsbaserede vedligeholdelseskontrakter.

Virksomheden tilbyder

En unik dansk/svensk arbejdsplads, hvor du selv kan være med til at forme fremtidens spændende udviklingsrejse. Din arbejdsplads er Øresundsbroens kontor på Øresundsbroen, Lernacken i Malmø. Vi har også kontor på Vester Søgade i København.

 • En spændende hverdag med gode kolleger
 • En unik arbejdsplads, der er med til at skabe enhed i hele Øresundsregionen
 • En gagepakke, der modsvarer kvalifikationer

Vores medarbejdere skaber mulighederne for vores succes, og vores organisation er præget af proaktivitet, forandringsvilje og åbenhed. Et velfungerende samarbejde er en forudsætning for, at vi kan nå vores mål. Og derfor er vi i Øresundsbroen hjælpsomme brobyggere.

Nøgleopgaver/succeskriterier

Det bliver dit ansvar at udarbejde driftsplaner for betalingssystemet på kort og lang sigt, herunder:

 • Omkostningsberegning
 • Projektledelse
 • Design granskning
 • Test af systemer

Du har det daglige ansvar for at styre leverandører herunder løbende opfølgning på projekter og servicesager. Du skal fungere som samarbejdskoordinator for Øresundsbroens samarbejdspartnere i tilsvarende funktioner i Europa.

I det daglige bidrager du med nytænkning og afsøger og afdækker mulighederne for at gennemføre forenklinger og forbedringer. Du arbejder tæt sammen med andre afdelinger, og via dette samarbejde gennemfører du forandringer og udvikling af betalingsanlægget med tilhørende betalingsmåder. 

Det er vigtigt, at du har en stærk teknisk forståelse, da du får en aktiv rolle i den managementgruppe, som har ansvaret for at føre anbefalede krav til endelig beslutning.

  Faglige kvalifikationer

  • Erfaring med projektledelse
  • Grundlæggende teoretisk IT-uddannelse, gerne på universitetsniveau
  • Dokumenteret erfaring med at lede IT-relaterede virksomhedsudviklingsprojekter
  • Erfaring med Power BI, QlickView og SQL

  Det er en klar fordel, hvis du har:

  • Baggrund som Microsoft Solutions Architect
  • Erfaring med ledelse af leverandører på funktionsniveau
  • Erfaring med at udarbejde styredokumenter på forretningsengelsk
  • Erfaring med testkoordinering

  Vi forventer, at du har stærke administrative evner, er styrende, målrettet, relationsorienteret og kommunikativ. Du er velformuleret i skrift og tale på enten dansk eller svensk - som dansksproget har du god forståelse for svensk og omvendt. Du er velformuleret i engelsk i skrift og tale

   Ansøgningsproces

   Hvis du vil med ombord, så send os gerne din motiverede ansøgning og dit CV snarest muligt. Vi behandler ansøgningerne løbende, og vi lukker processen, når vi har fundet de rigtige kandidater. Så jo før du søger, jo bedre er dine muligheder. Vil du vide mere om stillingen, så kan du kontakte Michael Kock fra Deichborg & More, som står for rekrutteringen, på tel. 4278 4278 eller michael.kock@deichborgmore.com.

   Om Øresundsbro Konsortiet

   Øresundsbro Konsortiet er en dansk-svensk virksomhed, som ejes ligeligt af den danske og svenske stat. Øresundsbro Konsortiet ejer og driver Øresundsbroen mellem Danmark og Sverige. Visionen er at skabe en dynamisk Øresundsregion, hvor alle der har bil har BroPas. 145 medarbejdere arbejder for, at Øresundsbron skal være den bedste vej til oplevelser og muligheder på den anden side af Øresund. Læs mere på www.oresundsbron.com